Kezdőlap
Felnőttek könyvtára

Ismerkedés a könyvtárral

A könyvek rendje

A könyvtárban minden egyes könyvnek megvan a maga helye. Ez a rend biztosítja, hogy gyorsan megtaláljunk minden könyvet. Hogy ezt a rendet betarthasd, és mindent megtalálj, jó, ha ismered a Könyvtári ábécét, amely nem teljesen egyezik meg azzal, amit az iskolában tanultál.

Ha nem tudod, honnan emelted le a könyvet, akkor inkább hagyd az asztalon, vagy szólj a könyvtárosnak!

A válogatáshoz javasoljuk az őrjegy használatát. Az őrjegy, már a nevében is benne van, őrzi a könyv helyét a polcon. Ha egy könyvet érdekesnek találsz, és szeretnél belelapozni, leveszed a polcról, a helyére pedig beteszed az őrjegyet. Így biztosan tudni fogod, hová kell visszatenned a könyvet.

Mit gyűjtünk / Mit találsz a polcokon

Gyermekkönyvtárunkban több mint 8000 kötet található. A könyvek meghatározott szabályok szerint vannak elrendezve a polcokon. Minden egyes könyvnek megvan a saját helye, csak így találhatjuk meg őket egyszerűen és gyorsan.

Hogy könnyű legyen számodra az eligazodás, csoportosítottuk könyveinket:

Helyben használható könyvek

A kézikönyvekre (szótárak, lexikonok, enciklopédiák) bármikor szükség lehet, ezért nem viheted őket haza. Megkülönböztetésül piros csíkkal jelöltük meg őket.

Magyar ábécé Könyvtári ábécé
A, Á A
B B
C, CS C
D, DZ, DZS D
E, É E
F F
G, GY G
H H
I, Í I
J J
K K
L, LY L
M M
N, NY N
O, Ó O
Ö, Ő Ö
P P
Q Q
R R
S S
SZ SZ
T, TY T
U, Ú U
Ü, Ű Ü
V V
W W
X X
Y Y
Z, ZS Z

Kölcsönözhető könyvek

Ezeket tartalmuk szerint tovább csoportosítottuk a polcokon.

Szépirodalmi könyvek:

  • leporellók, képeskönyvek
  • verseskönyvek
  • mesék, meseregények
  • ifjúsági irodalom (itt is találsz néhány csoportosítást: Csíkos könyvek, Pöttyös könyvek, Delfin könyvek)

Ezek a könyvek íróik, szerzőik vezetékneveinek betűrendjében sorakoznak a polcokon. Ha nincs önálló írójuk, akkor a cím számít a betűrendbe sorolásnál.

Ismeretterjesztő könyvek:

Ismeretet közölnek, egy tudományba vezetnek be, gyakorlati és elméleti tudnivalókról szólnak. Rengeteg tudományág van és még több ismeretterjesztő könyv. Az eligazodáshoz ezeket is rendezni kell.

A világ összes tudománya csoportokra van osztva, és a tudományos könyveket ezeknek megfelelő 10 nagy csoportba rendezik.

A szakkönyvek főbb csoportjai

0 Általános művek.
1 Filozófia. Pszichológia. Logika. Erkölcs.
2 Vallás. Mitológia.
3 Társadalomtudományok (pl. politika, hadtudomány, oktatás, néprajz)
4 Régen: Nyelvtudomány. Szótárak.
Ma: nem használják ezt a csoportot
5 Természettudományok (pl. matematika, fizika, kémia, biológia, stb.)
6 Alkalmazott tudományok (pl. orvostudomány, növénytermesztés, állattenyésztés, számítástechnika)
7 Művészetek. Sport. Játék.
8 Nyelvtudomány (800, 801). Irodalomtudomány (810- ).
9 Helyismeret. Földrajz. Életrajz. Történelem.


Az ismeretterjesztő könyveket a könyvtárak témájuk szerint tovább válogatják, és tartalmuknak megfelelően számokkal (szakjelzettel) jelölik. Az első szám arra a tudományos főcsoportra utal, ahová a könyv tartalma szerint tartozik. Az azonos témával foglalkozó könyvek ugyanazt a szakjelzetet kapják, és egymás közelébe kerülnek a polcokon. Pontos helyüket íróik/szerzőik betűrendje határozza meg.

Pl.: Schmidt Egon: Állati érdekességek 590 (Természettudományok. Állattan) S 31 (Azért, mert a szerző neve S betűvel kezdődik)